Miesięczne archiwum: Styczeń 2012

Nowy domownik w hodowli

Od kilku miesięcy mieszka z nami TAJGA Avendesora ( JCH, CHPL, CHS Chakim Kara-Kum x JCH, CHPL Safidża Nastazja )

Tajga zaprzyjaźniła się z  Extrą, stąd częste wspólne spacery.

Hagir Championem Polski

Krajowa wystawa w Będzinie 22.01.2012 sędzia Flera Chaikovskaya (Rosja)
Hagir kl. pośrednia oc. dosk.  lok. 1   CWC, BOS, BOB !!!

To już piąty BOB i szósty BOS Hagisia, a ma on niespełna dwa lata.
Tą wystawą zakończył Dorosły Championat Polski