Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Krajowa Lublin 21.04.2013

Sędzia Anna Rusinowska (Pl)

HAGIR  klasa Championów ocena dosk. lok.1 CWC, BOS & BOB !!!