Nowy domownik w hodowli

Od kilku miesięcy mieszka z nami TAJGA Avendesora ( JCH, CHPL, CHS Chakim Kara-Kum x JCH, CHPL Safidża Nastazja )

Tajga zaprzyjaźniła się z  Extrą, stąd częste wspólne spacery.

*****