CACIB Warszawa

7.07  Międzynarodowa Wystawa Psów w Warszawie. Sędzia Jaroslav Matyas (Słowacja).
HAGIR klasa Championów oc. dosk lok.1 CWC & Zwycięzca psów BOS !!!

*****